Uppdragsområden

 • Föreläsningar/seminarier
  om t ex ledarskap i idéburna organisationer, information/kommunikation, verksamhetsplanering mm.
 • Informations-/kommunikationsverksamhet
  Informationsmaterial, reportage, redigering
 • Utbildningsverksamhet
  Lägga upp utbildningar, ta fram utbildningsmaterial, hålla i genomförande
 • Kartläggningar och dokumentationer
  Stöd med struktur för och analys av utvecklingsmöten, intervjuundersökningar, kartläggning av verksamhetsprocesser
 • Utvärderingar och utredningsuppdrag
  Nulägesanalyser och lärande utvärdering
 • Utvecklingsprocesser och metodutveckling
  Planering av utvecklingsprocesser, metoder för utveckling: verksamhetsplanering, uppföljning, utvärderingar och nyckeltal
 • Stöd i utvecklingsarbetet
  Från att delta i planeringen av utvecklingsprojekt till att ta fram material som stöd för lokalt arbete
green_03