Utbildning

 • Fil kand-examen i filosofi och svenska
 • Teatervetenskap, 20 poäng (motsvarande 30 högskolepoäng)
 • Forskarutbildning: teori- och metodkurser, 40 poäng (motsvarande 60 högskolepoäng)
 • Arbetsrätt, 10 poäng (motsvarande 15 högskolepoäng)
 • Lärande utvärdering, 7,5 högskolepoäng
 • Kurs i pedagogik (motsvarande 7,5 högskolepoäng)
 • Kurser i kvalitativa metoder (motsvarande totalt 15 hp)
 • Svenska som andraspråk, 30 högskolepoäng
 • Kortare utbildningar i arbetet, som omvärldsbevakning och UGL
stonewall

Språk

Engelska samt viss franska och tyska

Erfarenheter

 • Södertörns högskola 
  Lärare på Kommunikatörsprogrammet
 • Runö Utbildnings- & Utvecklingscentrum 
  Utvecklingschef med ansvar för utbildning och fackligt utvecklingsarbete
 • IF Metall
  Handläggare arbetsutvecklingsenheten 
  Projektledare Informations- & nätverksprojekt för Industrianställda i Norden
  Chef informationsenheten
 • Industrifacket, kansliansvarig
  Ansvar för verksamhetsplanering samt uppföljning/utvärdering. Beredning av förbunds-/överstyrelsens möten. Övergripande ansvar för intern information samt facklig utbildning
 • SIF
  Ombudsman på förhandlingsenheten 
  Klubbutveckling och medlemsrådgivning
  Informatör
  Projekt: Lön 2000 samt uppbyggnad av SIFs medlemskap för egenföretagare
  Bistånds-/utvecklingsprojekt i Rumänien
 • TCO-S, informatör
 • TCO
  Chef informationsenheten
  Informatör
 • SKTF, informatör
 • Esselte, personaltidningsredaktör
green_01_narrow

Uppdrag i andra organisationer

 • SPARC, Swedish Participatory Action Research Community
  (Svenska föreningen för deltagarbaserad aktionsforskning)
 • Pedagogiska kommittén, ETUI (European Trade Union Institute)
 • LOs centrala utbildningskommitté, LCU
 • Verksamhetsrådet vid LO/TCOs Biståndsnämnd
 • Folkhögskolan Brunnsviks styrelse
 • Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA