Min grundsyn

Min grundsyn är att för att skapa reell utveckling krävs bred delaktighet. En delaktighet som innebär att de aktiva i organisationen blir mer engagerade i verksamheten, känner en större arbetsglädje.

Jag vill bidra till denna delaktighet. Och jag vill göra det med stöd av den erfarenhet jag har av arbete inom idéburna organisationer.

Jag har jobbat med information/kommunikation, utbildning, klubbutveckling, förhandlingar, arbetsorganisations- och lönebildningsfrågor, jämställdhet, integration, utvecklings-/biståndsprojekt, internationell samverkan. Jag har även haft rollen som chef.

Jag har arbetat såväl centralt, som regionalt och lokalt. Jag har då sett vikten av samspel mellan dessa nivåer — och att det inte fungerar av sig själv.

Hur jag jobbat

Mina erfarenheter och mitt kunnande är förstås relevant för många typer av idéburna organisationer.

Referenser

Vill du ta del av andras erfarenheter av att jobba med mig kan du prata med exempelvis:

Sagt om mig

Här kan du också läsa omdömen om mig från tidigare anställningar.