Min grundsyn

Min grundsyn är att för att skapa reell utveckling krävs bred delaktighet. En delaktighet som innebär att de aktiva i organisationen blir mer engagerade i verksamheten, känner en större arbetsglädje.

Jag vill bidra till denna delaktighet. Och jag vill göra det med stöd av den erfarenhet jag har av arbete inom idéburna organisationer.

Jag har jobbat med information/kommunikation, utbildning, klubbutveckling, förhandlingar, arbetsorganisations- och lönebildningsfrågor, jämställdhet, integration, utvecklings-/biståndsprojekt, internationell samverkan. Jag har även haft rollen som chef.

Jag har arbetat såväl centralt, som regionalt och lokalt. Jag har då sett vikten av samspel mellan dessa nivåer — och att det inte fungerar av sig själv.

Hur jag jobbat

 • Jag har skrivit: studiematerial, rådslagsmaterial, stödmaterial för lokalt arbete, informationsmaterial av olika slag. Bland annat har jag ihop med min konsultkollega Barbro Mellberg skrivit studiehäften till Sven Nygrens bok Ledarskap i idéburna organisationer.
 • Jag har hållit i konferenser och utbildningar. Bland annat har jag jobbat några år med en högskoleutbildning för kommunikatörer. Jag har också medverkat i olika konferenser och utbildningar om ledarskap i idéburna organisationer.
 • Jag har jobbat med verksamhetsplanering och uppföljning.
 • Jag har jobbat med kartläggningar, utredningsarbete och medlemsundersökningar.
 • Jag har också fått förmånen att vara mentor under några år.

Mina erfarenheter och mitt kunnande är förstås relevant för många typer av idéburna organisationer.

Referenser

Vill du ta del av andras erfarenheter av att jobba med mig kan du prata med exempelvis:

 • Robert Ekstrand, verksamhetschef, Runö Utbildnings- & Utvecklingscentrum
 • Bengt Forsling, chef för LO-Distriktet i Västsverige och tidigare chef för kommunikationsenheten på IF Metall
 • Åse Axberg, kommunikationsansvarig Teaterförbundet
 • Madeleine Wagemyr, förhandlingschef Teaterförbundet
 • Ulrika Tärnblom,studieförbundschef ABF Huddinge
 • Susanne Söderling, ombudsman ABF Södertälje-Nykvarn

Sagt om mig

Här kan du också läsa omdömen om mig från tidigare anställningar.

 • Hon har en ovanlig förmåga att arbeta effektivt från det hon kommer på morgonen tills hon på utsatt klockslag bokstavligen kliver ur träskorna för att ila till nästa syssla.
 • Med sin arbetskapacitet, sin kreativitet och sitt personliga engagemang har hon betytt mycket för informationsenheten.
 • Vi vill gärna betona hennes entusiasm i arbetet och hennes smidiga sätt att samarbeta med andra personer på kansliet. Hennes förmåga att strukturera sitt arbete ledde alltid till bra arbetsresultat.
 • Lotten Kågerman är en drivande och målmedveten person, som i sitt arbete visat prov på såväl kreativitet och idérikedom, som stor kunnighet och gott omdöme. Hon har lätt för att samarbeta och har en god planerings- och arbetsledningsförmåga.