Min syn på utveckling

Utgångspunkt i allt utvecklingsarbete måste vara den enskilda organisationens förutsättningar. Det finns inga standardlösningar.

Jag vill därför jobba i nära samspel med uppdragsgivaren. Jag vill ta vara på det kunnande och de tankar och idéer som finns i organisationen — samtidigt som jag vill bidra med mina kunskaper, erfarenheter och idéer. Som jag samlat på mig från mitt arbete i en rad olika organisationer.

Men grundläggande är att utvecklingsarbetet bygger vidare på det som redan finns. För en hållbar utveckling.

flowers_05

Vad jag vill bidra till

Jag vill bidra till aktivitet, engagemang och lärande i organisationen. Till utveckling.

Många vill engagera sig men vet inte alltid hur de ska börja. Vad krävs då för att de ska komma igång?

Jag tror att det gäller att vara konkret och handfast. Inte bara beskriva visionen, utan också stegen på väg mot denna. Hur olika insatser hänger samman och bidrar till helheten. Vilken den konkreta nyttan är.

Viktigt är även att ge möjlighet till delaktighet. Är jag med och arbetar fram hur vi tillsammans ska nå målet, då ökar mitt engagemang.

Samtidigt är det viktigt att inse att det är ett långsiktigt arbete. Att det gäller att arbeta på, steg för steg.

green_02